Previous

Kvapas automobiliui "INDIJOS MEDŽIAI" 10 ml

Previous

Kvapas automobiliui "LAUKINĖS FIGOS" 10 ml

Kvapas automobiliui "JUODOSIOS LELIJOS" 10 ml

Gamintojas: Candle Family
Prekės kodas: 4779047422729

Kvapas automobiliui "JUODOSIOS LELIJOS" 10 ml

KVAPAS AUTOMOBILIUI "JUODOSIOS LELIJOS"


Kvapas: juodosios lelijos

Kiekis: 10 ml.

Naudojimo laikas: iki 90 dienų.


„Candle Family“ namų kvapai gaminami maišant kvapniuosius aliejus ir ekologišką bazę. Pakuotėje rasite stiklinį buteliuką su mediniu kamšteliu. 

NAUDOJIMAS: Ištraukti plastikinį kamštį iš stiklo buteliuko, įsukti medinį kamštį į stiklo buteliuką. Kvapas įsigers į medinį kamštį ir skleis malonų aromatą aplinkoje. SAUGUMO INFORMACIJA:

Sudėtyje yra: „Linalool“; Geraniolis; 7-hidroksicitronelilas; Izoegenolis; Nerolis; 2-cikloheksiliden-2-o-tolilacetonitrilas, Citral; Eugenolis; (±) -3,7-dimetil-okt-6-en-1-olio; 2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehidas; Heksilo salicilatas; Indolas.  

ATSARGIAI. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją.. Sukelia smarkų akių dirginimą. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu ir muilu.Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti užrakintą.Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Parašyti įvertinimą

Pastaba: Įvestas tekstas nebus išverstas.

Kvapas automobiliui "JUODOSIOS LELIJOS" 10 ml

0

5.99€

PAPRASTAS
APMOKĖJIMAS

NEMOKAMAS
ATSIĖMIMAS

PRISTATYMAS
LIETUVOJE