Previous

Kvapas automobiliui "PRISILIETIMAS" 10 ml

Previous

Kvapas automobiliui, LA NUIT purškiamas naturee 50ml.

Kvapas automobiliui "VANILĖ IR KOKOSAI" 10 ml

Gamintojas: Candle Family
Prekės kodas: 4779047422750

Kvapas automobiliui "VANILĖ IR KOKOSAI" 10 ml

KVAPAS AUTOMOBILIUI "VANILĖ IR KOKOSAI"


Kvapas: vanilė ir kokosai

Kiekis: 10 ml.

Naudojimo laikas: iki 90 dienų.


„Candle Family“ namų kvapai gaminami maišant kvapniuosius aliejus ir ekologišką bazę. Pakuotėje rasite stiklinį buteliuką su mediniu kamšteliu. 

NAUDOJIMAS: Ištraukti plastikinį kamštį iš stiklo buteliuko, įsukti medinį kamštį į stiklo buteliuką. Kvapas įsigers į medinį kamštį ir skleis malonų aromatą aplinkoje. SAUGUMO INFORMACIJA:

Sudėtyje yra: cinamilo alkoholio; Piperonal, 

ATSARGIAI. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu ir muilu. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

   

   

Parašyti įvertinimą

Pastaba: Įvestas tekstas nebus išverstas.

Kvapas automobiliui "VANILĖ IR KOKOSAI" 10 ml

0

5.99€

PAPRASTAS
APMOKĖJIMAS

NEMOKAMAS
ATSIĖMIMAS

PRISTATYMAS
LIETUVOJE